Nothing is Impossible

Doğalgaz Tesisat Borusu – HR


Kalite : A25 – L175 – L210 – L245 – X42 – L290

Standart : API 5L PSL 1 – API 5L PSL 2 – ISO 3183 PSL 1 – ISO 3183 PSL 2

Dış Çap : 21,3 – 323,9 mm

Et Kalınlığı : 1,65 – 13,0 mm

Uzunluk : 5,0 – 14,0 m

Kategoriler:

Doğalgaz Tesisat Borusu

Doğalgaz Tesisat Borusu Nedir?

Doğal gaz iletimi amaçlı yer altı ve yer üstü borular kullanılmaktadır. Bu borular kullanıldığı yerlerde, çevre şartları ve etkilerine yeterli dayanımı sağlaması gerektiği gibi kullanım ihtiyacına ideal ve optimum maliyet şartlarını yerine getirmelidir. Uygun şartların belirlenmesi çeşitli tecrübe ve birikimler sonucu, farklı standartları ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde doğal gaz sektöründe kullanılan çeşitli borular belirli standartlara makul olarak kullanılır.

Yer altı ve yer üstü olarak kullanılan çelik borularTS EN ISO 3183 ve eşdeğer API 5L ile ASTM A53 ve ASTM A106 gibi standartlara makul olarak kullanılmaktadır. Dikişsiz bakır borular TS EN 1057+A1 standardına göre kullanılmaktadır. Polietilen borularTS EN 1555-1, TS EN 1555-2, TS EN 1555-3+A1 standartlarına makul olarak kullanılmaktadır. Kalite belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bükülebilir hortum tipi borular TS EN 15266 ve TS 10670 standartlarına makul olarak kullanılmaktadır. İncelemekte olduğunuz doğalgaz sektöründe kullanılmakta olan TS EN ISO 3183 standartlı çelik borular standart içeriği olarak API 5L standardı ile eşdeğerdir. Bu eşdeğer standartlara makul borular farklı kalite ve şartname seviyelerini sağlamaktadır. Çelik boruların bünyesindeki malzeme farklılıkları, üretim tekniklerindeki farklılıklar, çeşitli kalite seviyelerine ulaşmasını sağlar.

Doğal gaz tesisat boruları farklı sınıflandırmalar içermektedir. Tesisat içerisinde kullanılan hatların istasyon ya da servis kutusu sonrası ve öncesi konumları ve gereklilikleri farklı biçimde sınıflandırmalarına neden olmuştur.

Doğal Gaz Borularının Özelikleri

Doğal gaz borularının et kalınlığı TS 301 kapsamında yer alan borulara göre daha kalın yapıdadır.

-Boruların mukavemet değerleri ile kimyasal içeriği kaynaklanmaya en uygun sacdan elde edilir.

-İç çapaklar alınır ve kaynak dikişli olan borularda gerilme gidermesi için boru tümüyle tavlanır.

-Doğal gaz borularına et kalınlığı toleransları diğer boru türlerine göre daha hassastır. % 1,5 (su borusunda % 10)

-Tesisatlar da boru bağlantı kaynakları vidalı ve flanşlı olabilir.

-Hatalı olan ürünlerin hurdaya ayrılabilmesi için kaynak dikişleri radyografik muayene (floroskopi) metodu ve ultrasonik muayene metodu ile test edilir.

-Doğal gaz tesisatında kullanılan borulara hidrostatik basınç uygulanır. Ayrıca borular magnetik testten geçirilir. Bu sayede borunun sızdırmazlığı ve metalografik yapısında herhangi bir hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Kaliteleri

Ham Petrol ve Doğal Gaz Hatları için Boru İmalatına Uygun Çelikler Standart : API 5L 46th Edition-2018 / EN ISO 3183:2019

Kimyasal Bileşim (%)

Standart Karşılığı

ERDEMİR

Kalite No

C(2) max.

Si max

Mn(2)

max.

P max.

S max.

V max.

Nb max.

Ti max.

Diğer

Karbon(1)

Eşdeğeri (%)

Standart

Spesifikasyon Seviyesi(11)

Kalite

CE ııw

max.

CEpcm

max.

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L210 / A

9030

0.22

0.90

0.030

0.030

(9)(10)

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L245 / B

9035

0.26

1.20

0.030

0.030

(3)(8)

(3)(8)

(3)

(9)(10)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L245N / BN

9036(12)

0.24

0.40

1.20

0.025

0.015

(8)

(8)

0.040

(5) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L290 / X42

9042

0.26

1.30

0.030

0.030

(3)

(3)

(3)

(9)(10)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L290N / X42N

9043(12)

0.24

0.40

1.20

0.025

0.015

0.06

0.05

0.040

(5) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L290M / X42M

9044(12)

0.22

0.45

1.30

0.025

0.015

0.05

0.05

0.040

(5) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L320 / X46

9046

0.26

1.40

0.030

0.030

(3)

(3)

(3)

(9)(10)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L320N / X46N

9047(12)

0.24

0.40

1.40

0.025

0.015

0.07

0.05

0.040

(3) (5) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L320M / X46M

9048(12)

0.22

0.45

1.30

0.025

0.015

0.05

0.05

0.040

(3) (5) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L360 / X52

9052

0.26

1.40

0.030

0.030

(3)

(3)

(3)

(9)(10)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L360M / X52M

9053(12)

0.22

0.45

1.40

0.025

0.015

(3)

(3)

(3)

(5) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L390 / X56

9056

0.26

1.40

0.030

0.030

(3)

(3)

(3)

(9)(10)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L390M / X56M

9057(12)

0.22

0.45

1.40

0.025

0.015

(3)

(3)

(3)

(5) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L415 / X60

9060

0.26(7)

1.40(7)

0.030

0.030

(4)

(4)

(4)

(9)(10)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L415M / X60M

9061(12)

0.12(7)

0.45(7)

1.60(7)

0.025

0.015

(4)

(4)

(4)

(6) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L450 / X65

9065

0.26(7)

1.45(7)

0.030

0.030

(4)

(4)

(4)

(9)(10)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L450M / X65M

9066(12)

0.12(7)

0.45(7)

1.60(7)

0.025

0.015

(4)

(4)

(4)

(6) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L485 / X70

9070

0.26(7)

1.65(7)

0.030

0.030

(4)

(4)

(4)

(9)(10)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L485M / X70M

9071(12)

0.12(7)

0.45(7)

1.70(7)

0.025

0.015

(4)

(4)

(4)

(6) (9)

0.43

0.25

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L555M / X80M

9080(12)(13)

0.12(7)

0.45(7)

1.85(7)

0.025

0.015

(4)

(4)

(4)

(6) (9)

0.43(7)

0.25

Açıklamalar

1) Ürün analizinde % C < 0,12 ise C eşdeğeri, CEpcm % = C+(Si/30)+(Mn/20)+(Cu/20)+(Ni/60)+(Cr/20)+(Mo/15)+(V/10)+5B formülüne göre belirlenir.

Eğer döküm analizinde B, %0,0005 den daha az ise, yukarıdaki formülde B değeri dikkate alınmamalı ve CEpcm formülü de sıfır olarak düşünülmelidir.

Ürün analizinde % C > 0,12 ise C eşdeğeri, CEııw % = C+(Mn/6)+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 formülüne göre belirlenir ERDEMİR’de Karbon Eşdeğeri döküm analizine bağlı olarak test sertifikasında belirtilmekte ve ürün analizinde de garanti edilmektedir. (PSL2)

2) Standartta belirtilen C değerindeki her %0.01 azalmaya karşılık, Mn değeri %0.05 artırılır. Bu durumda Mn değeri; – 9030, 9031,9035, 9036, 9042, 9043, 9044, 9046, 9047, 9048, 9052, 9053 kaliteler için max %1,65, – 9056, 9057, 9060, 9061,9065, 9066 kaliteler için max %1,75, – 9070, 9071,9080 kalite için max %2.00 olabilir.(PSL1)(PSL2)

3) Nb, V ve Ti miktarlarının toplamı max. %0.15 olmalıdır.(PSL1)(PSL2)

4) Aksi belirtilmedikçe, Nb,V ve Ti miktarlarının toplamı max. %0.15 olmalıdır.(PSL1)(PSL2)

5) 5- Aksi belirtilmedikçe, 9036, 9043, 9044, 9047, 9048, 9053, 9057 kalitelerde % Cu: max 0.50, % Ni: max 0.30, % Cr: max 0.30, % Mo: max 0.15 olmalıdır.(PSL2)

6) Aksi belirtilmedikçe, 9061,9066, 9071,9080 kalitelerde % Cu: max 0.50, % Ni: max 0.50, % Cr: max 0.50, % Mo: max 0.50 olmalıdır, ek olarak 9080 kalite ise % Ni: max 1.00 olabilir. (PSL2)

7) Aksi belirtilmedikçe bu değerler geçerlidir.(PSL1)(PSL2)

8) Aksi belirtilmedikçe Nb+V toplamı max. %0.06 olmalıdır. (PSL1)(PSL2)

9) Aksi belirtilmedikçe B ilavesi yapılmaz ve B miktarı maksimum %0,0010 olabilir. (PSL1)(PSL2)

10) % Cu: max 0.50, % Ni: max 0.50, % Cr: max 0.50, % Mo: max 0.15 olmalıdır.(PSLI)

11) PSL2 kalitelerde 14.00 mm kalınlık üzeri siparişler görüşmeye tabidir.(PSL2)

12) Bu kalite ürünler tam durgun olarak üretilmektedir. Bu nedenle Al/N minimum 2:1 oranındadır.

13) Bu kalite sadece İsdemir tesislerinde üretilmektedir.

Ham Petrol ve Doğal Gaz Hatları İçin Boru İmalatına Uygun Çelikler Standart: API 5L-18 / EN ISO 3183:2012

Mekanik Özellikler

Standart Karşılığı

ERDEMİR

Kalite No’6

Re N/mm2 (kg/mm2)

Rm’1

N/mm(kg/mm2)

R JR t0,5 m

A50′2’ ‘%)

Darbe (3)’4

Sıcaklık

KVP

C min.

Standart

Spesifikasyon

Seviyesi(5)

Kalite

min.

max.

min.

max.

max.

min.

°C

J

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L210 / A

9030

210

335

36

(21.5)

(34.2)

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L245/ B

9035

245

415

30

(25.0)

(42.3)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L245N / BN

9036

245

450

415

655

0.93

30

0

40

(25.0)

(45.9)

(42.3)

‘66.7’

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L290 / X42

9042

290

415

30

(29.6)

(42.3)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L290N / X42N

9043

290

495

415

655

0.93

30

0

40

(29.6)

(50.6)

(42.3)

‘66.7’

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L290M / X42M

9044

290

495

415

655

0.93

30

40

(29.6)

(50.6)

(42.3)

(66.7)

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L320 / X46

9046

320

435

28

(32.6)

(44.4)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L320N / X46N

9047

320

525

435

655

0.93

28

0

40

(32.6)

(53.6)

(44.4)

(66.7)

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L320M / X46M

9048

320

525

435

655

0.93

28

40

(32.6)

(53.6)

(44.4)

(66.7)

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L360 / X52

9052

360

460

27

(36.7)

(46.9)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L360M / X52M

9053

360

530

460

760

0.93

27

0

40

(36.7)

(54.1)

(46.9)

(77.5)

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L390 / X56

9056

390

490

25

(39.8)

(50.0)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L390M / X56M

9057

390

545

490

760

0.93

25

0

40

(39.8)

(55.6)

‘50.0)

(77.5)

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L415 / X60

9060

415

520

24

(42.3)

‘53.1)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L415M / X60M

9061

415

565

520

760

0.93

24

0

40

(42.3)

(57.6)

‘53.1’

(77.5)

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L450 / X65

9065

450

535

24

(45.9)

‘54.6’

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L450M / X65M

9066

450

600

535

760

0.93

24

0

54

(45.9)

(61.2)

‘54.6’

(77.5)

API 5L / EN ISO 3183

PSL1

L485 / X70

9070

485

570

22

(49.5)

‘58.2’

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L485M / X70M

9071

485

635

570

760

0.93

22

0

68

(49.5)

(64.8)

‘58.2’

(77.5)

API 5L / EN ISO 3183

PSL2

L555M / X80M

9080

555

705

625

825

0.93

22

0

68

(56.7)

(72.0)

‘63.8’

(84.2)

AÇIKLAMALAR

1)Bu değerler borudan enine yönde alınan test numunelerine uygulanmakla birlikte, ERDEMİR üretim pratiklerinde sıcak banttan enine yönde alınan test numunelerinde garanti edilmektedir. (PSL1)(PSL2)

2)Tabloda verilen yüzde uzama değerleri d(kalınlık) > 12,7 mm kalınlıklar için geçerlidir. Bunun altındaki kalınlıklarda yüzde uzama değeri; A50 (%) = 1940 Axc0-2 / U0-9 (Axc: Kesit alanı, mm2; U: Minimum çekme dayanımı, N/mm2) formülüne göre hesap edilir. (PSL1)(PSL2)

3)PSL2 spesifikasyonuna uygun olarak talep edilen kalitelerde darbe testi 6mm altında yapılmamaktadır. 6mm ve üzeri kalınlıklarda 9036, 9043, 9044, 9047, 9048, 9053 kalitelerinde darbe testi yapılmadan garanti edilmekte ancak isteğe bağlı olarak da yapılabilmekte, 9057, 9061,9066, 9071,9080 kalitelerde ise darbe testi gerçekleştirilmektedir.

4)PSL2 spesifikasyonuna uygun olarak talep edilen kalitelerde tüm kalınlıklarda DWTT testi görüşmeye tabi olarak yapılır, 0 °C de en az %85 sünek kırılma yüzey alanı garanti edilerek sonuçları test sertifikasından ayrı olarak belirtilir.(PSL2) sonuçları test sertifikasından ayrı olarak belirtilir(PSL2).

5)Yapılacak olan boru tipi, çapı ve borudan yapılan testin yönüne bağlı olarak, rulo ile borudan yapılan çekme testleri sonrasında farklılıklar(azalma veya artışlar) olabilmektedir.

Bu nedenle, müşterilerimizin bu durumu göz önüne alarak üreteceği boruya göre en uygun kaliteyi seçmesi önerilmektedir. ERDEMİR, API spesifikasyonlarında belirtilen mekanik özellikleri sadece sıcak haddelenmiş bantta enine yönde yapılan testlerde garanti etmektedir (PSL1)(PSL2).

Kullanım Alanları

-Bina İçi Doğalgaz tesisatı

Petrol boru hattı

-Temel Kazılar

-Rafineriler

Ağırlık Cetveli - Ağır Kesitli Su ve Doğalgaz Boruları (DIN 2441)

Anma Çapı

Dış Çap mm

Et Kalınlığı mm

Siyah Diş Manşonla mm

Galvanizli Diş Manşonla kg/m

Siyah Düz Uçlu kg/m

Galvanizli Düz Uçlu kg/m

inç

mm

3/8

10

17.2

2.90

1 03

1.08

1.02

1.07

1/2

15

21.3

3.25

1.46

1.53

1.45

1.52

3/4

20

26.9

3.25

1.91

2.00

1.90

1.99

1

25

33.7

4.05

2.99

3.12

2.97

3.10

1 1/4

32

42.4

4.05

3.87

4.04

3.84

4.01

1 1/2

40

48.3

4.05

4.47

4.67

4.43

4,63

2

50

60.3

4.50

6.24

6.52

6.17

6.45

2 1/2

65

76.1

4.50

8.02

8.38

7.90

8.26

3

80

88.9

4.85

10.3

10.76

10.01

10.06

4

100

114.3

5.40

14.7

15.36

14.40

15.00

5

125

139.7

5.40

18.3

18.7

17.80

18.60

6

150

165 1

5.40

21 8

22.3

21.20

22.20

Ağırlık Cetveli - Su ve Doğalgaz Boruları (DIN2440)

Anma Çapı

Dış Çap mm

El Kalınlığı mm

Siyah Diş Manşonla mm

Galvanizli Diş Manşonlu kg/m

Siyah Düz Uçlu kg/m

Galvanizli Düz Uçlu kg/m

inç

mm

3/8

10

17.20

2.35

0.86

0.90

0.85

0.90

1/2

15

21.30

2.65

1.23

1.29

1.22

1.27

3/4

20

26.90

2.65

1.59

1.66

1.58

1.65

1

25

33.70

3.25

2.46

2.57

2.44

2.55

1 1/4

32

42.40

3.25

3.17

3.31

3.14

3.28

1 1/2

40

48.30

3.25

3.65

3.81

3.61

3.77

2

50

60.30

3.65

5.17

5.40

5.10

5.33

2 1/2

65

76.10

3.65

6.63

6.93

6.51

6.80

3

80

88.90

4.05

8.64

9.03

8.47

8.85

4

100

114.30

4.50

12.40

13.09

12.10

12.60

5

125

139.70

4.85

16.70

17.50

16.20

16.90

6

150

165.10

4.85

19.80

20.70

19.20

20.10


tr_TRTurkish